Vältä perintöriidat ja säästä veroissa –Tee testamentti ajoissa!

Testamentin avulla määrätään siitä, miten omaisuuden kanssa menetellään kuoleman jälkeen. Testamentti on määrämuotoinen asiakirja, jonka laatiminen kannattaa antaa asiantuntijan tehtäväksi. Asiantuntija kartoittaa sinulle parhaiten sopivimmat testamenttivaihtoehdot.

Testamenttivaihtoehtoja on monia

Testamenttityyppejä ovat ainakin seuraavat:

  • Omistusoikeustestamentti
  • Rajoitettu omistusoikeustestamentti
  • Hallintatestamentti
  • Tuotto-oikeustestamentti

Samaan testamenttiin voidaan sisällyttää monia eri testamenttityyppejä.  Lapsille voidaan antaa esimerkiksi omistusoikeus rahaan, mutta hallintaoikeus asuntoon.

Keskinäinen testamentti on kahden testamentin yhdistelmä

Monesti aviopuolisot tai avoparit tekevät keskinäisen testamentin. Keskinäisessä testamentissa määrätään omaisuuden jakamisesta ensin kuolleen puolison ja (avo)lesken jälkeen. Avopuolisoiden olisi syytä aina tehdä keskinäinen testamentti, sillä avopuolisolla ei ole lainmukaista perintöoikeutta. Naimisissa olevien puolisoiden kannattaa leskelle kuuluvista suojasäännöksistä huolimatta harkita testamentin tekemistä.

Muut määräykset testamentissa

Varsinaisten omaisuuden jakamiseen liittyvien määräysten lisäksi testamenttiin voidaan lisätä esimerkiksi seuraavia määräyksiä:

  • Avio-oikeusmääräys
  • Lakiosaa koskeva määräys
  • Lainvalinta
  • Toimeenpanijamääräys
  • Haudanhoitomääräys

Nislaw laatii testamentit edullisesti Turun seudulla ja verkossa

Testamentin hinta on 90-180 euroa. Hintaan vaikuttaa työmäärä eli käytännössä testamentin laajuus.

Testamentti voidaan laatia  myös verkon kautta, jolloin asiakkaan tulee itse hankkia kaksi esteetöntä todistajaa.