Perukirja tulee laatia kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta

Perukirjan tärkeimmän sisällön muodostavat vainajan varat ja velat. Tämän lisäksi perukirjasta tulee käydä ilmi moni muukin tärkeä tieto, kuten tiedot mahdollisista henkivakuutuksista. Mikäli vainaja oli naimisissa, tulee myös lesken varat ja velat luetteloida.

Oikein laaditulla perukirjalla voit säästää myös verotuksessa. Varojen yli- tai aliarvostus voi tulla nimittäin kalliiksi. Perukirjan laatiminen kannattaakin jättää ammattilaisen tehtäväksi.

Perunkirjoitukset edullisesti Turun seudulla ja verkossa

Lakiasiaintoimisto Nislaw laatii perukirjat ja pitää perunkirjoitukset edullisesti ja tehokkaasti. Perunkirjoitustoimeksianto etenee perinteisesti seuraavasti:

Alkuneuvottelu

 • Selvitetään mitä tietoja ja asiakirjoja perukirjaa varten tarvitaan
 • Hinta-arvion tekeminen
 • Työnjaosta sopiminen (kuka vastaa asiakirjojen hankkimisesta jne.)
 • Aikataulun arviointi (lisäajan hakemisen harkitseminen)

Asiakirjojen ja tietojen hankkiminen

 • Asiakas ja/tai toimistomme huolehtii asiakirjojen hankkimisesta
 • Neuvontaa asiakirjojen hankkimiseen liittyen
 • Muu yhteydenpito

Perukirjaluonnoksen laatiminen

 • Toimistomme laatii luonnoksen perukirjasta
 • Tarvittaessa puuttuvien tietojen tai asiakirjojen hankkiminen
 • Sovitaan tilaisuuden ajasta ja paikasta
 • Perunkirjoituskutsut osakkaille (esim. puhelimitse tai kirjeitse)

Perunkirjoitustilaisuus

 • Perukirjan läpikäynti / keskustelu
 • Perukirjan allekirjoittaminen
 • Neuvonta jatkotoimista

Mitä perunkirjoitus maksaa?

Perunkirjoituksen hinta on 150-450 euroa. Keskeisenä hinnoitteluperusteena on arvioitu työmäärä eli omaisuuden tai velkojen määrä ja laatu, liittyykö kuolinpesään leskeä, osakkaiden määrä ja työnjako asiakkaan ja toimiston välillä. Annamme pyydettäessä sitovan hinta-arvion.