Perinnönjaossa omaisuus jaetaan perillisten kesken

Perinnönjako toteutetaan tekemällä perinnönjakosopimus eli perinnönjakokirja. Ennen perinnönjakoon ryhtymistä kuolinpesän velat tulee olla maksettu. Mikäli vainajalla oli puoliso, tulee ennen perinnönjakoa tehdä ositus. Käytännössä aina tämä toteutetaan samalla asiakirjalla, jota kutsutaan ositus- ja perinnönjakosopimukseksi.

Jokaisella osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjaon tekemistä. Joissain tapauksissa kuolinpesä halutaan jättää tietoisesti jakamatta. On kuitenkin muistettava, että perintövero tulee maksaa, vaikkei kuolinpesää jaettaisikaan.

Mitä perinnönjako maksaa?

Perinnönjakosopimuksen laatiminen maksaa n. 150-450 euroa. Hintaan vaikuttaa työmäärä eli omaisuuden määrä ja laatu sekä osakkaiden määrä. Perunkirjoituksen kauttamme ostaneet saavat perinnönjaon edullisemmin.