Ositussopimuksen laatiminen tulee ajankohtaiseksi, kun avioliitto päättyy avioeroon tai kuolemaan.

Osituksella tarkoitetaan puolisoiden omaisuuden jakamista. Osituksessa selvitetään muun muassa seuraavat asiat:

 • tuleeko toisen puolison maksaa tasinkoa ja kuinka paljon
 • miten yhteisen omaisuuden esim. asunnon kanssa menetellään
 • lainojen uudelleen järjestely (huom! Edellyttää pankin suostumusta)
 • ratkaistaan epäselvyyksiä mm. omaisuuden oikeasta omistajasta

Osituksen piiriin kuuluu pääsäännön mukaan puolisolla ositusperusteen eli avioeron vireillepanopäivänä ollut omaisuus. Sen sijaan ositukseen kuuluvan omaisuuden arvo lasketaan ositussopimuksen laatimisenhetken mukaan. Mikäli  puolisoilla on sellaista omaisuutta, jonka arvo vaihtelee nopeasti tai herkästi (esim. osakkeet), on ositussopimus syytä laatia mahdollisimman pian.

Ositussopimusta varten tarvitaan molemmilta puolisoilta muun muassa seuraavat tiedot:

 • pankkitilien saldo eropäivänä
 • palkan määrä
 • ajoneuvot
 • osakkeet ja rahastot
 • asunnot ja kiinteistöt
 • velat
 • tieto avio-oikeudesta eli avioehdosta, testamentista tai lahjakirjasta, jossa puolison avio-oikeus on poistettu

Lakikaari laatii ositussopimukset edullisesti ja nopeasti. Sopimuksen voi tilata soittamalla ja varaamalla ajan toimistolle/kotikäynnille. Voit tilata ositussopimuksen kätevästi myös verkon kautta osoitteesta http://www.ositussopimus.com/tilaaositussopimustaikka lähettämällä sähköpostia info@nislaw.fi

Ositussopimuksen laatiminen kestää riidattomissa ja yksinkertaisissa tapauksissa noin 7-14 päivää. Sopimuksen laatimiseen voi kulua enemmän aikaa riippuen toimiston kiiretilanteesta ja osapuolten aktiivisuudesta.

Palvelu sisältää asiakirjan laatimisen, tavanomaisen neuvonnan ja sähköpostinvaihdon. Lisäksi Turun seudulla tarjoamme sopimuksen allekirjoitustilaisuuden.

Palvelun hinta on 150-450 euroa.  Hintaan vaikuttavat muun muassa seuraavat seikat:

 • Omaisuuden ja velkojen määrä/laatu
 • Puolisoiden välinen riitaisuus/riidattomuus

Verkkotoimeksiannot ovat edullisempia.