Ennakoi ja tee avioehto!

Lähtökohtana on, että aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus koskee koko puolisoiden omaisuutta eli ennen avioliittoa ja sen aikana hankkittua tai saatua omaisuutta. Avio-oikeus tulee ajankohtaiseksi vasta silloin, kun puolisoiden avioliitto päättyy avioeroon tai kuolemaan. Tällöin varakkaampi puoliso joutuu maksamaan ’’köyhemmälle’’ puolisolle tasinkoa. Mikäli puolisot haluavat poiketa laista, heidän tulee solmia avioehtosopimus.

Avioehtotyypit –myös kompromissit ovat mahdollisia!

Usein ajatellaan, että avioehto joko on tai ei ole. Todellisuudessa avioehdon voi tehdä useilla eri variaatioilla. Avio-oikeus voidaan poistaa:

  • kokonaan
  • osittain (tietty omaisuus, esim. peritty tai yritysomaisuus)
  • yksipuolisesti (vain toisen puolison omaisuus)
  • molemminpuolisesti (molempien puolisoiden omaisuus
  • ennen avioliittoa hankittu omaisuus
  • avioliiton aikana hankittu omaisuus

Edellä luetellut eivät siis ole toistensa vaihtoehtoja. Puolisot voivat esimerkiksi sopia, että avioehdolla suojataan ainoastaan A:lle tulevaa perintöomaisuutta, mutta B:n osalta avioehdolla on rajattu hänen perintö- ja yritysomaisuus.

Avioehto voidaan lisäksi tehdä ehdollisena eli puolisot voivat sopia, että avioehtosopimus on voimassa avioerotilanteessa. Nykyisin on suositeltavaa myös ihan suomalaisten avioparien ottaa avioehtoon ns. lakiviittaus eli määräys sovellettavasta laista.

Avioehto on määrämuotoinen sopimus

Avioehtosopimus on määrämuotoinen sopimus. Määrämuodon laiminlyönti johtaa avioehdon pätemättömyyteen. Pätemätön avioehtosopimus ei saa aikaan haluttuja oikeusvaikutuksia. Muotovaatimukset ovat seuraavat:

  • kirjallinen muoto
  • päiväys ja allekirjoitukset
  • kaksi esteetöntä todistajaa, jotka allekirjoituksiaan todistavat avioehdon oikeaksi
  • rekisteröitävä jommankumman puolison kotipaikan maistraatissa

Avioehdot Turun seudulla ja verkossa

Nislawin laatiman avioehdon saat edulliseen 65 euron hintaan. Englanniksi laadittu sopimus on alk. 99 €. Nopeimmin avioehdon saat tilattua suositusta www.avioehto.info -palvelustamme.